тел.: +38 (095) 083-75-04

тел.: +38 (067) 942-31-69

e-mail: office@ire.kiev.ua

Замовити дзвінок >
X

  Зворотній зв'язок
  Підтверджую відправлення листа.

  Оцінка основних засобів за вимогами Міжнародних Стандартів Фінансової звітності (МСФЗ )

   
  Існують 2 види оцінки за МСФЗ – з метою переходу на ведення обліку для МСФЗ і з метою переоцінки основних засобів для обліку, який здійснюється по МСФЗ.
   
  Зупинимось на ситуації, коли оцінка здійснюється з метою переходу обліку, який вівся по ПСБО на МСФЗ 1 – Перше застосування фінансової звітності.
  У разі прийняття рішення на ведення обліку по МСФЗ, як і при обліку по ПСБО, підприємство повинно прийняти рішення про облікову політику для основних засобів та скласти відповідний наказ. Оцінка по справедливій вартості здійснюється незалежним оцінювачем. Для цього треба укласти договір із суб’єктом оціночної діяльності, який має достатній досвід та право на виконання оцінки не тільки матеріальних активів, а й бізнесу і нематеріальних активів. До мінімального переліку таких спеціальностей відносяться: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2.1, 2.2. Ці спеціальності наведені у сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України.
  Бажано, щоб досвід виконання оцінок по МСФО підтверджувався подібними договорами із іншими замовниками, копії договорів завжди можна запросити у виконавця.
   
  Оцінка по МСФЗ завжди має 2 задачі: визначення справедливої вартості кожної інвентарної позиції та визначення залишкового терміну корисної експлуатації.
   
  1.Визначення справедливої вартості кожної позиції ОЗ.
  Треба розуміти, що оцінка ОЗ по МСФЗ завжди вимагає переоцінки кожної інвентарної позиції по її технічних характеристиках та технічному стану. Під технічними характеристиками маються на увазі площі чи об’єми будівель/нерухомості, їх конструктивні елементи, які впливають на їх вартість, наявність прав на земельні ділянки, а також технічний/фізичний стан будівель, споруд та передавальних пристроїв. Стосовно обладнання необхідно мати дані щодо серійної характеристики для універсального обладнання, їх моделі/марки, основних технічних параметрах вантажопідйомності або потужності а також технічного стану цього обладнання, такого як відмінний або задовільний або такий, що потребує ремонту.
  Оцінювачі складають опитувальники щодо цих даних та наводять їх у таблицях формату ексел, а спеціалісти підприємства вносять ці дані у таблиці.
  Слід мати на увазі, що немає потреби для МСФЗ переоцінювати ВСІ позиції основних засобів, достатньо вибрати найбільш суттєві групи. Проте, слід пам’ятати, що у разі переоцінки однієї чи декількох позицій у групі, оцінці підлягають всі позиції групи.
   
  Як правило, найбільшими групами на виробничих підприємствах є групи будівель, споруд та передавальних пристроїв а також технологічного та допоміжного обладнання. Як правило, немає сенсу переоцінювати меблі та офісне обладнання, а іноді навіть автотранспорт, але завжди бувають виключення і треба уважно аналізувати групи, виходячи із принципу суттєвості.
   
  Як правило, активи оцінюються на базі ЗВЗ – залишкової вартості заміщення для кожного активу; при цьому, спочатку визначається вартість заміщення нового аналогічного активу, а потім із вартості нового вираховуються усі види зносу: фізичний функціональний та зовнішній (економічний).
  Для визначення завнішнього (економічного) знецінення необхідна побудова моделі дохідного підходу з метою порівняння доходності активів та їх ЗВЗ – залишкової вартості заміщення. У разі якщо ЗВЗ менше вартості, отриманої дохідіним підходом, визначається економічний знос. Який може відноситись пропорційно ЗВЗ до економічного зносу або на ті активі, які зазнали знос найбільшим чином.
   
  При наступних переоцінках визначається втрата корисності відповідно до МСФЗ 36.
   
  2.Залишковий термін корисного використання – це той термін, який реально актив може корисно використовуватись. Він визначається на основі нормативного терміну та на базі консультацій із співробітниками, технічного стану активу на дату оцінки та прийнятій на підприємстві обліковій політиці щодо корисних термінів використання активів. В подальшому амортизація нараховується саме в залежності від справедливої вартості, поділеної на залишковий термін корисного використання.
   
  ПП «THOMAS & SIMONOVA» запрошує до плідної співпраці.
   
  +38 (044) 583-06 -87